HOME ONZE DIENSTEN ROUWBERICHTEN NUTTIGE INFO WIE ZIJN WIJ
Terug naar
startpagina
Wat te doen bij
een overlijden?
Bekijken, condoleren of
bloemen bestellen
Links, formaliteiten
en wettelijke zaken
Alle info over
onze onderneming
 

Uitvaart

Bij een overlijden zorgen wij voor:

  • de nodige doktersattesten
  • het vervoer en de verzorging van de overledene
  • de administratieve formaliteiten bij de bevoegde instanties, waarna wij u de officiele attesten van overlijden bezorgen
  • het bespreken en organiseren van de plechtigheid
  • opmaak en drukken van de rouwbrieven en prentjes, wij zorgen steeds voor een proefdruk zodat u alles nog eens rustig kan nakijken. We beschikken zelf over professionele machines, zodat we u vrijwel onmiddellijk kunnen voorzien van het drukwerk.
  • indien gewenst kan u via ons een overlijdensbericht/rouwbericht laten verschijnen in de (streek)krant.

De plechtigheid kan plaatsvinden zowel in de kerk, in de aula van de begraafplaats, als in de aula van ons eigen rouwcentrum. Onze aula biedt plaats aan ruim 50 personen en is bedoeld voor intieme plechtigheden van eender welke geloofsovertuiging. Muziek, ceremonie en teksten kunnen in wederzijds overleg samengesteld worden. Er is tevens de mogelijkheid om foto's en/of films te vertonen tijdens de plechtigheid. Kortom, u kan de plechtigheid volledig mee invullen naar wens.

 

 

Bloemen en rouwartikelen

Wenst u een bloemstuk te bestellen voor een uitvaart? Dit kan u makkelijk doen via het rouwbericht van de overledene, optie bloemen bestellen. Natuurlijk kan u ook gewoon een bloemstuk komen kiezen in ons rouwcentrum, dan heeft u meteen een overzicht van het ganse aanbod bloemstukken.

Urnes, mini-urnes, askaders, asjuweeltjes, juweeltjes met een vingerafdruk, gedenksteentjes, vazen, bloembakken, ...

Het aanbod in rouwartikelen is groot. Voor meer info, of een overzicht van ons volledige aanbod, kan u ons altijd contacteren of een afspraak maken.

Voor gravures op columbariumplaten en kleine grafzerken voor een urnegraf, kan u ook bij ons terecht.

 

 

 

Wat kan u vooraf zelf al regelen?

Laatste wilsbeschikking
Iedereen mag tijdens zijn leven aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn gemeente zijn wensen bekendmaken betreffende de laatste wilsbeschikking of de bestemming van zijn/haar as. Dit is een specifiek formulier, waarin u uw wensen vastlegt. Het kan gaan over bv een kerkelijke dienst, burgerlijke dienst, of dienst volgens een andere geloofsovertuiging, maar ook de keuze en plaats van de teraardebestelling kan u vooraf bepalen indien gewenst.
Niemand, zelfs niet de echtgeno(o)t(e) of kinderen, mag zich verzetten tegen de wil van deze geregistreerde verklaring. Uzelf kan wel steeds wijzigingen aanbrengen aan uw laatste wilsbeschikking. Alle info hieromtrent, alsook een exemplaar van deze verklaring, kan u via de dienst bevolking van de gemeente verkrijgen.
Wanneer er geen verklaring werd afgelegd, zullen de nabestaanden hierin een keuze moeten maken.

Testament
Als u overlijdt, zonder dat u vooraf iets geregeld heeft, bepaalt de wet wie uw erfgenamen zijn. Wenst u zelf te bepalen aan wie u uw vermogen en bezittingen nalaat, kan u een testament opmaken. Een notaris kan u hierin best bijstaan.

Voorafregeling
Een voorafregeling is iets wat u via ons kan regelen; hierin kan alles bepaald worden wat u wenst, zelfs tot in de kleinste details (crematie, gewone begraving, koffietafel, muziek, bloemen, ...). In tegenstelling tot de laatste wilsbeschikking of het testament, is die geen officieel geregistreerde verklaring, maar louter een formaliteit waarin u uw wensen vastlegt.

 

 

Begrafenissen Van den Broeck BVBA
Melkouwensteenweg 27 - 2590 Berlaar
BTW/Ondernemingsnr: BE 0864.764.896
Tel 015 24 14 28 (24/7)
begrafenissen@van-den-broeck.com
www.van-den-broeck.com